en nl

Kees Thijn 
26 april 1933 - 8 januari 2023

Op 8 januari is Kees Thijn onverwacht overleden.
Zijn leven en levenswerk is op deze website te lezen.

Symbolisch-Surrealistisch schilder

Kees Thijn, woonachtig in de stad Groningen, is vanaf 1966 werkzaam als kunstenaar. In de beginjaren heeft hij in de privésfeer via technische aanwijzingen van docenten verbonden aan de Kunstacademie Minerva te Groningen zijn eigen schilderstijl ontwikkeld. In deze periode toonden de schilderijen stillevens, portretten en onderwerpen die een duidelijke relatie toonden met zijn medische beroep en het milieu. Naderhand heeft hij zijn onderwerpkeuze meer gericht op maatschappelijke ontwikkelingen en in het laatste decennium vooral op het leven en vergankelijkheid.

Het materiaal dat hij gebruikt is olieverf op paneel. Schilderen is een belangrijk instrument in zijn leven geworden waarbij hij zijn innerlijke belevingen en emoties gestalte kan geven. Hij schildert fantasierijke, figuratieve schilderijen met een mix van invloeden uit symbolistische, surrealistische, classicistische en allegorische kunst.

Tevens schildert hij realistische portretten met symboliek en stillevens. De fijnheid en precisie van de schilderijen worden verhoogd door de rijkheid van kleur en schakeringen waarmee de kunstenaar een aantal van zijn passies tot uitdrukking brengt zoals: het leven, de natuur, het humanisme en de politiek. De kunstenaar heeft een rijk, origineel en erg persoonlijk oeuvre op zijn naam staan. Het werk is bedoeld als een viering van het leven. De meer aandachtige beschouwer zal opmerken dat de kunstenaar mooi samengestelde, complexe beelden laat zien bestaande uit verborgen details en composities met een secundaire symboliek die altijd levendig blijft. KEES THIJN neemt regelmatig deel aan zowel nationale als internationale exposities en kunstmanifestaties. Werken van hem zijn aangekocht door musea zoals het Drents Museum te Assen , Museum “Het Markiezenhof”te Bergen op Zoom, het Stedelijk Museum Zwolle, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) , door bedrijven en talrijke particuliere collectioneurs in binnen– en buitenland. 

Lid Drents Schildersgenootschap sinds 1974 (12 jaar voorzitter)

Lid Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio/Den Haag sinds 2005

“Kees Thijn - Zelfportret”

Schilderijen

van Kees Thijn


Bekijk schilderijen