en nl

Nieuws

Persbericht: Amsterdam Whitney Gallery New York

9 september 2012

De surrealist Max Ernst zei eens “Schilderen is voor mij geen decoratief amusement, noch de plastische weergave van de gevoelde wekelijkheid; elke keer moet het uitvinden, ontdekken en openbaren zijn”. De hedendaagse schilder Kees Thijn herontdekt de werkelijkheid door zijn creatieve composities; gebruikt een kleurrijk palet en is zeer bedreven in de schildertechniek. Hij combineert natuurlijke elementen in fantasierijke beelden. Zodoende nodigt hij de beschouwer uit om de dubbele betekenis van de nieuwe relaties te ontdekken, en verder te kijken dan de voor de hand liggende betekenis.

“Mijn voorkeur blijft uitgaan naar een surrealistische setting waarin de afgebeelde voorwerpen een symbolische betekenis krijgen. Met mijn schilderijen wil ik u verrassen en uitdagen om de symbolische voorstellingen te ontrafelen. Het symbolisme in mijn schilderijen heeft te maken met alles wat het leven betreft”. 

De relatie met het surrealisme is duidelijk zichtbaar in Thijn’s werken waarbij hij absurde voorstellingen schept die tot het rijk van de fantasie lijken te behoren. Hoewel de betoverende landschappen ogenschijnlijk de realiteit van fruit en wild weergeven, herschikt hij in feite op speelse wijze de betekenis van de beelden in de compositie. Door de tijd heen zijn de betekenissen van de afgebeelde voorwerpen door hem van een bepaalde code voorzien, die daardoor regelmatig op de schilderijen te onderscheiden is. 

Hoewel Kees Thijn ongebruikelijke combinaties met een nieuwe symbolische betekenis creëert, geeft hij de beschouwer tegelijkertijd de vrijheid om de realiteit van zijn grenzeloze verbeeldingskracht zelf in te vullen. De vormgeving van zijn dromen in reële beelden zet gedachten in gang die leiden tot schilderijen met een anekdotische inhoud samenhangend met zijn persoonlijke levenservaringen.
Kees Thijn werkt vooral in zijn geboorteland en heeft tentoonstellingen door heel Nederland. Ook was/is zijn werk internationaal te zien zoals in Italië (Biënnale Florence 2007) Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Zijn kunst is in het bezit van talrijke particuliere verzamelaars en publieke musea, zoals het Drents Museum te Assen, het Stedelijk Museum te Zwolle en het Museum Markiezenhof in Bergen op Zoom.

http://www.amsterdamwhitneygallery.com/Kees-Thijn